ترجمه مقاله پلی فنولهای گیاهی ترکیبات مسی آندوژن را در لنفوسیتهای محیطی انسان بسیج می کنند که منجربه شکست اکسیداتیو DNA می شود- یک مکانیزم احتمالی

ترجمه مقاله پلی فنولهای گیاهی ترکیبات مسی آندوژن را در لنفوسیتهای محیطی انسان بسیج می کنند  که منجربه شکست اکسیداتیو  DNA  می شود- یک مکانیزم احتمالی
رشته تحصیلی : زیست شناسی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 16

حجم فایل (به کیلوبایت) : 371

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 15500 تومان

خرید و دانلود

ترجمه مقاله پلی فنولهای گیاهی ترکیبات مسی آندوژن را در لنفوسیتهای محیطی انسان بسیج می کنند  که منجربه شکست اکسیداتیو  DNA  می شود: یک مکانیزم احتمالی برای خاصیت ضد سرطانی

به همراه متن اصلی انگلیسی مقاله 

مقاله پلی فنولهای گیاهی ترکیبات مسی آندوژن را در لنفوسیتهای محیطی انسان بسیج می کنند که منجربه شکست اکسیداتیو DNA می شود یک مکانیزم احتمالی برای خاصیت ضد سرطانی به همراه ترجمه دقیق

کلید واژه ها : پلی فنولهای گیاهی , آزمون کامت، ترکیبت مسی آندوژن, کنش پرواکسیدانت.