پروپوزال ابعاد خلق و خو و سیستمهای مغزی-رفتاری در پیش بینی اضطراب دانش آموزان

پروپوزال ابعاد خلق و خو و سیستمهای مغزی-رفتاری در پیش بینی اضطراب دانش آموزان پروپوزال ابعاد خلق و خو و سیستمهای مغزی-رفتاری در پیش بینی اضطراب دانش آموزان

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 100 KB

تعداد صفحات : 22

بازدیدها : 254

برچسبها : دانلود پروپوزال ابعاد خلق و خو اضطراب دانش آموزان

مبلغ : 5000 تومان

خرید این فایل

دانلود پروپوزال نقش ابعاد خلق و خو و سیستم های مغزی – رفتاری در پیش بینی اضطراب دانش آموزان

قسمتی از متن:

عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):

تذکر: صرفاً دانشجویان رشته های زبان آلمانی،فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود.

The role of temperament dimensions and cerebral-behavioral systems in prediction of The anxiety in The high school students.

ب تعداد واحد پایان نامه: 6 واحد

ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق):

اختلالات اضطرابی از جمله اختلالات جدی روانپزشکی بوده که به طور مشخص عملکرد روانی- اجتماعی زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهند، یک چهارم جمعیت جهان مبتلا به حداقل یک اختلال اضطرابی بوده و میزان شیوع این اختلالات 10-8 درصد در اطفال و 15-9 درصد دربالغین گزارش شده است.

شواهد اخیر از نقش عوامل مزاجی در بروز و دوام اختلالات اضطرابی حمایت می کنند. مطابق مدل طرح شده به وسیله کلونینجر. شخصیت دو ساختار اساسی دارد: خلق و خو(سرشت) و منش. ترکیبی از چهار بعد خلق و خوی، نوجویی، اجتناب از آسیب، وابستگی به پاداش و پشتکار و سه بعد منش خود- راهبری، همکاری و خود- فراروی شخصیت فرد را شکل می دهند. کلونینجر معتقد است که سامانه های خلق و خو در مغز دارای سازمان یافتگی کارکردی متشکل از سامانه های متفاوت و مستقل از یکدیگر برای فعال سازی، تداوم، و بازداری رفتار در پاسخگویی به گروههای معینی از محرک هاست. فعال سازیرفتاری درپاسخ به محرک های نو(جدید) و نشانه های پاداش و رهایی از تنبیه است.بنابراین تفاوت هایفردی در چنینقابلیتی نوجویینامیده می شود. بازد اری رفتاری درپاسخ به محرک های تنبیه یانبودن پاداش است.

تفاوت های فردی در قابلیت وقفه یا بازداری رفتاری، آسیب پرهیزی نامیده می شود. رفتاری که با پاداش تقویت می شود معمولا تا مدتی پس از قطع پاداش ادامه می یابد. کلونینجر تفاوت های فردی در تداوم پاسخ پس از قطع پاداش را پاداش وابستگی نام گذاری کرد، این ابعاد خلق و خو در تحقیقات گذشته با آسیب شناسی روانی مرتبط بوده اند.

تحقیقات جول هاو ایزومتسا، نشان داد که بین نمرات اجتناب از آسیب با علائم افسردگی و اضطراب، رابطه معناداری وجود دارد و نمرات خود- راهبری نیز با علائم افسردگی و اضطراب ارتباط منفی داشت. نیمان و همکاران، در پژوهش خود دریافتند، که آسیب پرهیزی با اختلال افسردگی و علائم افسرده کننده به میزان زیادی ارتباط مثبت دارد، همچنین نگرانی اولیه با اختلال افسردگی و علائم افسرده کننده با تاثیرات یکسانی در ارتباط است و ترس از تردید، خجالت و احساسات نیز با اختلال و علائم افسرده کننده ارتباط مثبت یکسانی دارد. لیو و همکاران، در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بیماران مبتلا به وسواس در بعد آسیب پرهیزی نمرات بالاتر، و در ابعاد نوجویی، وابستگی به پاداش، خود- راهبری و همکاری نمرات پایین تری نسبت به گروه بهنجار دارند.

یکی دیگر از مهم ترین عوامل مزاجی، فعالیت سیستم های مغزی- رفتاری است؛ این مدل شخصیتی، توسطگریمطرح شده است. به اعتقادگریسه سامانه مغزی وجود دارد که رفتارها و هیجان ها را کنترل می کند: سامانه فعال ساز رفتاری سامانه بازداری رفتاری و سامانه جنگ و گریز. این سامانه ها با وجود مستقل بودن، با یکدیگر تعامل دارند. تفاوت های فردی در کارکرد این سیستم ها و تعامل آنها، زیربنای خلق و خوی انسان را تشکیل می دهند. سیستم های فعال سازی رفتاری به محرک های شرطی پاداش و فقدان تنبیه پاسخ می دهد. سیستم بازداری رفتاری از طریق محرک های شرطی که با حذف پاداش و تنبیه همخوانی دارند و محرک های جدید یا محرک هایی که به صورت ذاتی در برگیرنده ترس هستند تحریک می شوند. فعالیت این سیستم موجب فراخوانی حالت عاطفی اضطراب و بازداری رفتاری، اجتناب فعل پذیر، خاموشی، افزایش توجه و برپاییمی گردد. سیستم ستیز/گریز به محرک های غیر شرطی آزارنده پاسخ می دهد و پاسخ های آن در غالب پرخاشگری دفاعی غیر شرطی یا رفتار گریز است. گری بر اساس نظریهسیستم های مغزی رفتاری این فرض را مطرح ساخت که اختلالات روانپزشکی ناشی از اختلال کارکرد (بیش فعالی یا کم فعالی) یکی از سیستم ها یا تعاملات آنها می باشد. به عنوان مثال، اضطراب و افسردگی نتیجه فعالیت بیشتر BIS می باشد. در حالی که به اعتقاد وی افسردگی پسیکوتیک از فعالیت کم BAS و سوء مصرف مواد از فعالیت بیشتر BAS ناشی می شود.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید