پروپوزال مقایسه سبک های فرزندپروری، اطمینان جویی بین فردی و حساسیت به نفرت در افراد با اختلال وسواس

پروپوزال مقایسه سبک های فرزندپروری، اطمینان جویی بین فردی و حساسیت به نفرت در افراد با اختلال وسواس پروپوزال مقایسه سبک های فرزندپروری، اطمینان جویی بین فردی و حساسیت به نفرت در افراد با اختلال وسواس

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 63 KB

تعداد صفحات : 19

بازدیدها : 328

برچسبها : اختلال وسواس اطمینان جویی بین فردی سبک های فرزندپروری حساسیت به نفرت

مبلغ : 3500 تومان

خرید این فایل

دانلود پروپوزال پایان نامه بررسی مقایسه سبک های فرزندپروری، اطمینان جویی بین فردی و حساسیت به نفرت بین افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و عادی

مقایسه سبک های فرزندپروری، اطمینان جویی بین فردی و حساسیت به نفرت بین افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و عادی

Comparesion parenting styles, interpersonal ressurenconsd disgust sensitivity between people with OCD & normal

بیان مساله:

اختلال وسواس فکری عملی (OCD) نشانگان عصبی روانپزشکی پیچیده ای است که مشخصه اصلی آن، افکار ناخواسته، تکراری و مزاحم (افکار وسواسی) و نیز رفتارهای تکراری و آزار دهنده آیین مند (اعمال وسواسی) است که به منظور اجتناب از اضطراب یا خنثی کردن افکار وسواسی انجام می شود. به عبارتی دیگر اختلال وسواس فکری- عملی اختلال روانشناختی نامتجانس است که به بازگشت تکانه ها، افکار فراهم، تصاویری که اضطراب و استرس در رفتارهای تکراری را فرا می خواند. رفتارهای تکراری در اختلال OCD به منظور کاهش استرس انجام می گیرد. عمل وسواسی می تواند یک آیین ذهنی جهت کاهش اضطراب باشد و تفاوت در رفتاری یا فکری بودن نیست، بلکه در اضطراب آفرین یا کاهنده اضطراب بودن است. در طی سال های اخیر این توجه را می توان به افزایش شیوع این اختلال طی سه دهه گذشته نسبت داد. تحقیقات بسیاری نشان داده اند که همپوشی قابل ملاحظه ای بین اختلال وسواس فکری عملی و دیگر اختلالات روانی وجود دارد. عوامل متعددی در سبب شناسی این اختلال مطرح شده اند از جمله عوامل زیستی، محیطی، شخصیتی، اجتماعی، شیوه های ارتباط والدین و... . در این میان یکی از عواملی که مرتبط با اختلال وسواسی فکری عملی که تحقیقات چندی را نیز متوجه خود ساخته است، سبک های فرزندپروری است. بامریند (1971) در زمینه شیوه های فرزندپروری تحقیق های گسترده ای انجام داده و بر اساس تحقیقاتش، سه شیوه فرزندپروری مقتدرانه، مستبدانه و سهل گیرانه را تشخیص داده است که براساس ابعاد گرمی و کنترل با هم در تفاوت هستند. در پژوهشی خانجانی و همکاران (1391) تحت عنوان نقش شیوه های فرزندپروری در پیش بینی افکار اضطرابی و علایم وسواس فکری عملی، نشان دادند که شیوه های فرزندپروری بر علایم اضطرابی و وسواس فکری عملی فرزندان تأثیر دارد. به طوری که والدین دارای شیوه های فرزندپروری مقتدرانه، فرزندانی با افکار اضطرابی و علایم وسواس فکری و عملی پایینی داشتند. همچنین ویل کاس و همکاران (2008) در پژوهشی ارتباط بین فرزندپروری و اختلال وسواس فکری عملی را در فرزندان خانواده های در معرض خطر بررسی کردند. نتایج نشان داد که، مراقبت والدین در ابتلا به وسواس فرزندان، به عنوان یک عامل محافظت کننده محسوب نمی شود و محافظت بیش از حد مادران با اختلال وسواس فکری و عملی فرزندان مرتبط است. متغیر دیگری که با اختلال وسواس فکری عملی ارتباط تنگاتنگی دارد، اطمینان جویی بین فردی و حساسیت به نفرت است. اطمینان جویی بین فردی در روابط مستقیم و چهره به چهره بین اشخاص یافت می شود. هم زیستی مستقیم بین تعامل کنندگان از ویژگی هایی است که اطمینان جویی بین فردی را از دیگر شکل های اطمینان و اعتماد جدا می کند. اطمینان جویی بین فردی را می توان در تعامل و ارتباط میان همسایگان، دوستان و ... مشاهد کرد. این نوع اعتماد با دیگر انواع اعتماد تفاوت چندانی ندارد، فقط موضوع آن عینی تر و سطح آن خرد تر است. به طوری که زتومکا بیان می کند، حضور هم زمان کنش گران در یک مکان، ویژگی های منحصر به فردی را پدید می آورد که اطمینان جویی بین فردی را از دیگر شکل های اعتماد متمایز می کند. به نظر می رسد افراد داری وسواس فکری عملی در اطمینان جویی بین فردی دچار مشکل باشند. به طوری که موریس و همکاران (2013) در پژوهشی تحت عنوان تردید بین فردی (عدم اطمینان جویی بین فردی) در اختلال وسواسی جبری نشان دادند که افراد مبتلا اختلال وسواسی جبری در اطمینان جویی بین فردی دچار مشکل هستند.همچنین در پژوهش مشابهی بیفولکو و همکاران (2002) نشان دادند که سبکهای ناایمن با عوامل آسیب پذیری از جمله روابط صمیمی و اطمینان - بخش (اطمینان جویی بین فردی) و عزت نفس در چارچوب یک مدل از اختلال وسواسی جبری ارتباط متقابل دارند.

تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی با استناد به منابع کاربردی):

اختلال وسواس- اجبار

تعریف مفهومی: اختلال وسواس- اجبار نشانگان عصبی- روانپزشکی پیچیده ای است که مشخصه اصلی آن، افکار ناخواسته، تکراری و مزاحم و نیز رفتارهای تکراری و آزار دهنده آیین مند (اعمال وسواسی) است که به منظور اجتناب از اضطراب یا خنثی کردن افکار وسواسی انجام می شود.

تعریف عملیاتی: در این پژوهش برای تشخیص اختلال وسواس فکری- عملی از تشخیص روانپزشک، مصاحبه بالینی ساختار یافته و پرسشنامه مادزلی استفاده خواهد شد که مشخصات این پرسشنامه در قسمت ابزار پژوهش قید گردیده است.

شیوه های فرزند پروری

تعریف مفهومی: شیوه های فرزندپروری به روش هایی اطلاق می شود که والدین در برخورد با فرزندان خود اعمال می کنند که می تواند در رشد و تکامل فرد در دوران کودکی و خصایص بعدی شخصیت وی تاثیر فراوان و عمیق داشته باشد.

تعریف عملیاتی: منظور از شیوه های فرزندپروری در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی در پرسشنامه فرزندپروری کسب خواهد کرد. مقیاس اندازه گیری این متغیر فاصله ای می باشد.

حساسیت به نفرت

تعریف مفهومی: در روانشناسی نفرت به عنوان یک احساس تعریف می شود. احساسی که علاوه بر ویژگی های خودش با ویژگیهای بدنی - فکری و در نهایت رفتاری همراه است. عموم مردم چندش بیزاری و عدم تمایل را برای واژه نفرت به کار می برند که در این میان بیزاری به نفرت نزدیک تر است. با این حال صرف داشتن احساس نفرت به عنوان یک ویژگی طبیعی لازم است و چنانچه تداخلی در زندگی ما ایجاد نماید بایستی در مورد آن اقدام نمود.

تعریف عملیاتی: منظور از حساسیت به نفرت در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی در پرسش نامه ون و همکاران (2006) کسب می کند. مقیاس اندازه گیری این متغیر فاصله ای می باشد.

اطمینان جویی بین فردی

تعریف مفهومی: در تعریفی که از اطمینان بین فردی ارائه گردید عموما آن را انتظارات یا باورهایی می دانند که افراد دوست دارند به دیگران به طریقی قابل پیش بینی و نه صرفا در راستای منفعت شخصی خود نشان دهند.

تعریف عملیاتی: منظور از اطمینان بین فردی در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی در پرسش نامه اطمینان جویی بین فردی کسب می کند. مقیاس اندازه گیری این متغیر فاصله ای می باشد.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید