پروپوزال یک روش دسته بندی مناسب در توزیع یک پایگاه داده بر روی شبکه

پروپوزال یک روش دسته بندی مناسب در توزیع یک پایگاه داده بر روی شبکه
رشته تحصیلی : فناوری اطلاعات

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 8

حجم فایل (به کیلوبایت) : 96

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 15000 تومان

خرید و دانلود

پروپوزال یک روش دسته بندی مناسب در توزیع یک پایگاه داده بر روی شبکه


پرسش اصلی پژوهش :

 

بیان مسئله:

الگوریتم DPC یک راه حل خوب در توزیع قطعات اساس داده ای روی شبکه ها را در شیوه ای هوشمند دارد. روش برابری خوشه های حاصل به علاوه ی سرعت بدست آمده از محاسبات توزیعی و موازی را دارند. این نیز کاهش پیچیدگی و دست آورد برابری را برای مسئله ی هماهنگی قانونی دارند. این می تواند به عنوان یک اصل از خوشه بندی موازی بوده باشد. خوشه بندی پیشبردی به عنوان یک راه حل معقول توزیع یافته در حل خوشه بندی در محیط توزیع یافته حاصل می آید . سناریوی متقاطع DPC در رسیدن به خوشه بندی استفاده می شود که مشابه با سناریوهای متفاوت معرفی شده است.

روش گرد آوری اطلاعات :

روش های خوشه بندی به نظر می رسد در دو مرحله از روش خوشه بندی پیشبردی است , خوشه بندی اولیه و ایده ال سازی در محاسبه خوشه های معرف است . تست ها مجموعه ای از این دو مرحله را مد نظر قرار میدهند.

MAetmk به ترتیب خوشه بندی متراکم و kmean چند بعدی را ارائه می دهد .

Wxyz نسخه های DPC را با W یعنی گرانیولیت خوشه بندی اولیه , و x یعنی الگوریتم خوشه بندی ایده ال ، z یعنی سناریوی تقاطع اضافی (B: درخت دودوئی ایستا یا D: یعنی درخت غیر هماهنگ دینامیکی) است.

ابزار گرد آوری اطلاعات:

روش پیش بردی که در اینجا ارائه نشده یک حالت دست آورد برابر دارد و از برابری نتایج حفاظت می کند. نسخه های پیشبردی خوشه ی kmeans بسیاری از احتمالات موازی را که می تواند در تشریح منابع محاسباتی موجود کمک کند ، ظاهر شده اند در مقایسه با الگوریتم موازی موجود نسبت اصلی الگوریتم DPC از جمله ی حقایقی است که محاسبات آن به صورت محلی انجام شده و محدوده های توزیع بدون هماهنگی مورد نظر باشد .