پروپوزال رابطه سرمایه های اجتماعی ، فرهنگی واقتصادی با میزان مصرف كالاهای فرهنگی دربین دانشجویان

پروپوزال رابطه سرمایه های اجتماعی ، فرهنگی واقتصادی با میزان مصرف كالاهای فرهنگی دربین دانشجویان پروپوزال رابطه سرمایه های اجتماعی ، فرهنگی واقتصادی با میزان مصرف كالاهای فرهنگی دربین دانشجویان

دسته : -پژوهش های دانشگاهی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 116 KB

تعداد صفحات : 21

بازدیدها : 254

برچسبها : دانلود پروپوزال

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

پروپوزال رابطه سرمایه های اجتماعی ، فرهنگی واقتصادی با میزان مصرف كالاهای فرهنگی دربین دانشجویان

پروپوزال رابطه سرمایه های اجتماعی ، فرهنگی واقتصادی با میزان مصرف كالاهای فرهنگی دربین دانشجویان

مقدمه :

فرهنگ ویژگی خاص جوامع انسانی است اشپنگلراز جمله دانشمندانی است كه فرهنگ را وجه تمایز زندگی انسان وحیوان دانسته اند وی با مكتب اصالت فرهنگ بر این باور است كه حیات وپویایی هرجامعه به پویایی فرهنگ بستگی دارد.( فرسار، 1387: 131) وحوزه های خاص فرهنگی موجب تمایز جوامع انسانی از یكدیگر می شوند. درعصر ما با پیشرفت روز افزون انسان در گستره علم و تكنولوژی چنین به نظر می رسد كه یك همگرایی درمصرف محصولات فرهنگی در تمامی دنیا  وجود دارد اما این ظاهر قضیه می باشد  به عبارتی دیگرعلی رغم اینكه ابزار انتقال مفاهیم فرهنگی مشابه گردیده است اما محتوای فرهنگ های مختلف همچنان ویژگی های  بارز خود را حفظ نموده ، .و محتوای خود را با پیام های خاص پیگیری می كنند.

یكی از دغدغه های نظری مهم در عرصه جامعه شناسی فرهنگی این است كه چه عواملی نوع ومیزان مصرف فرهنگی مردم را تعیین می كند به میزانی كه  محصولات فرهنگی در جوامع گسترش می یابند ، مصرف فرهنگی نقش مهمتری در خلق هویت ها وهمچنین اقتصاد وفرهنگ ایفا می كنند ، طرح این پرسش نیز اهمیت بیشتری می یابد . به همین ترتیب ،پاسخ به آن بخشی ازتلاش برای روند تمایز تغییرات اجتماعی وفرهنگی جامعه نیز هست (فاضلی،1386: 39) تحقیق حاضر نیز به طرح این پرسش می پردازد كه رابطه میزان مصرف كالاهای فرهنگی دانشجویان با سرمایه های اجتماعی ،فرهنگی واقتصادی دانشجویان به چه صورت می باشد وآیا میزان این سرمایه ها به نسبه برمیزان مصرف كالاهای فرهنگی دانشجویان موثرند یا خیر؟

عموما" سرمایه اقتصادی را، صرفا عامل تاثیر گذار درمصرف كلیه كالاها وازجمله كالاهای فرهنگی ارزیابی می كنند در حالیكه از نظر این تحقیق سرمایه های اجتماعی وفرهنگی در بازار مصرف كالاهای فرهنگی ، اگر ازاهمیت بیشتری ازسرمایه اقتصادی برخوردار نباشند كمتر ازآن نیز نیستند ، لذا مدیران وبرنامه ریزان وفعالان اجتماعی را متوجه این نكته می كند كه ارتقاء سرمایه های اجتماعی وفرهنگی افراد، به مراتب اهمیت بیشتری دررشد وتوسعه فرهنگی جامعه دارد . واین امر نیز درجهت افزایش كارآیی افراد وبهینه سازی عملكرد های آنان و اثربخشی برای خود وجامعه تاثیر گذاری دارد.

درمبحث نظری تحقیق بیشتر ازنظرات پیر بوردیو ، ماكس وبر، كارل ماركس،پارسونزو..استفاده شده است این تحقیق سعی در انجام دو كار عمده دارد : نخست میزان مصرف انواع كالاهای فرهنگی دربین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال را بسنجد ونیز براساس مقادیر بدست آمده اولویت هریك از محصولات را برای كل جامعه آماری به دست آورد ودرگام بعدی رابطه سرمایه های اجتماعی واقتصادی وفرهنگی دانشجویان را با میزان مصرف انواع كالاهای فرهنگی را مشخص نماید

این تحقیق دردانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال كاملا تازگی داشته و به علت  تنوع محصولات فرهنگی واشتیاق واقبال نسل جوان به این محصولات  ، امید است كه با دستیابی به اطلاعات  فوق   برنامه ریزیهای آتی فعالیتهای فرهنگی دانشگاه با انطباق بیشتری با واقعیات انجام پذیرد

 وازسویی  به علت اینكه دانشجویان به عنوان قشر جوان جامعه تلقی می شوند می توان یافته های تحقیق را به جوانان جامعه تعمیم داد.وهمه برنامه های فرهنگی جامعه را متاثر كرد و جوانان را درراهی كه باعث تعالی روحی وروانی آنهاست هدایت نمود.  

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید